Jest praca dla chętnych

Posted on

Kompetencje to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postaw – zdolności, predyspozycje osobowościowe, psychospołeczne oraz poznawcze. Odpowiednio ukształtowane kompetencje zawodowe pozwalają pracownikom realizować zadania zawodowe na wymaganym poziomie.

Najogólniej mówiąc kompetencje zawodowe można podzielić na:

  • Kompetencje osobowościowe – związane z indywidualną realizacją zadań, które mają wpływ na ogólną jakość ich wykonania (szybkość, sumienność, adekwatność).
  • Kompetencje społeczne – związane z kontaktem z innymi ludźmi, które decydują o skuteczności współpracy, porozumiewania się i wywierania wpływu na innych.

Istnieją również bardziej złożone typologie kompetencji zorganizowane w ramach modeli kompetencyjnych.

Model Kompetencji Zawodowych na UMK w Toruniu

Biuro Karier UMK, w ramach projektu Kompetencje Dla Przyszłości współfinansowanego ze środków EFS, wypracowało własny Model Kompetencji Zawodowych (MKZ). Model ten służy opisowi stanowisk pracy za pomocą kompetencji oraz odkrywaniu/badaniu potencjału kompetencyjnego studentów i absolwentów.
Model Kompetencji Zawodowych składa się z sześciu podstawowych grup kompetencji określających:

• POTENCJAŁ – W jaki sposób analizuję?
Kreatywność
Myślenie analityczne
Elastyczność
Komunikatywność

• MOTYWACJA – Dlaczego działam?
Dążenie do rozwoju
Zaangażowanie
Mobilizowanie innych
Profesjonalizm i etyka

• ODPORNOŚĆ – Jak sobie radzę z trudnościami?
Wytrwałość i konsekwencja
Asertywność
Odporność na stres
Branie odpowiedzialności

• NARZĘDZIA – W jaki sposób działam?
Planowanie i koordynowanie
Delegowanie
Zarządzanie zespołem
Organizacja pracy

• ZADANIA – Jak realizuję zadania / cele?
Orientacja na cel
Sumienność i dokładność
Samodzielność
Nastawienie biznesowe

• LUDZIE – Jak współpracuję?
Praca zespołowa
Budowanie relacji
Szkolenie i uczenie
Orientacja na klienta

Do czego służy model kompetencyjny pracodawcom?

Model kompetencyjny służy kompleksowej ocenie kompetencji kandydatów do pracy. Podczas procesu rekrutacyjnego oceniane są kompetencje zawodowe kandydatów i ich zgodność z wymaganiami stanowiska oraz z polityką firmy.

Modele kompetencyjne wykorzystywane są również w wielu obszarach zarządzania: np. budowaniu zespołu, stawianiu celów, określaniu wymagań, planowaniu awansów, inspirowaniu i motywowaniu, kontrolowaniu, ocenie okresowej, rozwijaniu umiejętności pracowników.

Do czego służy model kompetencyjny kandydatom do pracy?

Znajomość kompetencyjnych opisów stanowisk umożliwia potencjalnym kandydatom do pracy:

  • znalezienie stanowisk pracy dopasowanych kompetencyjnie,
  • analizę wymagań pracodawców dotyczących pożądanych kompetencji, zapotrzebowania na kompetencje miękkie w różnych branżach, zawodach, stanowiskach,
  • opracowanie planu rozwoju kompetencji pożądanych przez pracodawców na określonych stanowiskach,
  • wytyczenie ścieżek rozwoju zawodowego uwzględniających rozwój kompetencji szczególnie przydatnych na rynku pracy.

Jakie są Twoje kompetencje?

Poznaj siebie podczas sesji coachingowej i zdobądź wymarzoną pracę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *